Utvärdering av lärarutbildningar

I utvärderingen av lärarutbildningen ingick granskning av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar på grundskolans och gymnasieskolan samt yrkeslärarutbildningar.

Våren 2018 startade en utvärdering av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Resultaten från dessa publicerades i april 2019.

Hösten 2018 startade en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattade matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Resultaten från dessa publicerades i februari 2020.

Utvärderingen av kvaliteten på yrkeslärarutbildningar avslutades den 23 februari 2021.

Se resultatet från utvärderingarna i Högskolekollen.

Utbildningar som ingick

Här kan du se en lista över alla utbildningar som har granskats.

Läs Förskollärar-och grundskollärarutbildningar som ingår i granskningen som pdf. Pdf, 85.4 kB.

Läs Ämneslärarutbildningar som ingår i granskningen som pdf. Pdf, 27 kB.

Läs Yrkeslärarutbildningar som ingår i granskningen som pdf. Pdf, 23.1 kB.