Mittuniversitetet

Ansvarig utredare: Katarina Nordström

Bedömargrupp:
Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet (ordförande och sakkunnig)
Per-Markku Ristilammi, Malmö universitet (sakkunnig)
Liselott Lycke, Högskolan Väst (sakkunnig)
Martin G. Eriksson, Högskolan i Borås (sakkunnig)
Hanne Harmsen, Copenhagen Business School (sakkunnig)
Petra Norling, egenföretagare (arbetslivsföreträdare)
Gustaf Jansson Bjurhammer, Uppsala universitet (doktorandrepresentant)
Linnéa Mundin, Göteborgs universitet (studentrepresentant)

Preliminärt beslutsdatum: våren 2023

Kontakt: utvardering@uka.se