Blekinge tekniska högskola

Ansvarig utredare: Thomas Öst

Bedömargrupp:
Karin Röding, fd generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (ordförande och sakkunnig)
Håkan Wiklund, Mittuniversitetet (sakkunnig)
Karin Holmgren, Sveriges lantbruksuniversitet (sakkunnig)
Jessica Eriksson, Umeå universitet (sakkunnig)
Toril Forbord, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (sakkunnig)
Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen (arbetslivsföreträdare)
Martin Ratsch, Göteborgs universitet (doktorandrepresentant)
Axel Lindberg, Lunds universitet (studentrepresentant)

Preliminärt beslutsdatum: våren 2023

Kontakt: utvardering@uka.se