Örebro universitet

Ansvarig utredare: Nina Bandmann

Bedömargrupp:
Staffan Edén, Göteborgs universitet (ordförande och sakkunnig)
Per Lindström, Umeå universitet (sakkunnig)
Susanna Öhman, Mittuniversitetet (sakkunnig)
Stefan Nyzell, Malmö universitet (sakkunnig)
Bjarne Graabech Sörensen, Syddansk universitet (sakkunnig)
Eva Klasson Wehler, Eva Klasson Wehler AB (arbetslivsföreträdare)
Maria Ewerlöf, Linköpings universitet (doktorandrepresentant)
Cornelia Andersson, Lunds universitet (studentrepresentant)

Preliminärt beslutsdatum: våren 2023

Kontakt: utvardering@uka.se