Örebro teologiska högskola

Ansvarig utredare: Sebastian Steele

Bedömargrupp:
Nils Ekedahl, Södertörns högskola (ordförande och sakkunnig)
Peder Hofmann, Kungliga Musikhögskolan/Gymnastik- och idrottshögskolan (sakkunnig)
Aud Valborg Tønnessen, Universitetet i Oslo (sakkunnig)
Maria Södling, Svenska kyrkan (arbetslivsföreträdare)
Jenný Jensdóttir, Högskolan i Jönköping (studentrepresentant

Preliminärt beslutsdatum: hösten 2022

Kontakt: utvardering@uka.se