Johannelunds teologiska högskola

Ansvarig utredare: Åsa Johnson

Bedömargrupp:
Håkan Wiklund, Mittuniversitetet (ordförande och sakkunnig)
Britta Johansson-Cederblad, Linnéuniversitetet (sakkunnig)
Tomas Sundnes Drønen, VID vitenskaplige høgskole (sakkunnig)
Madeleine Hansson, Pingst - Fria församlingar (arbetslivsföreträdare)
Tom Edoff, Högskolan Dalarna (studentrepresentant)

Preliminärt beslutsdatum: hösten 2022

Kontakt: utvardering@uka.se