Enskilda högskolan Stockholm

Ansvarig utredare: Maria Wikse

Bedömargrupp:
Cathrine Norberg, Luleå tekniska universitet (ordförande och sakkunnig)
Johan Berlin, Högskolan Väst (sakkunnig)
Marie Rosenius, Åbo Akademi (sakkunnig)
Kerstin Hillergård, Region Jönköping (arbetslivsföreträdare)
Marcus Romedahl, Lunds universitet (studentrepresentant)

Preliminärt beslutsdatum: hösten 2022

Kontakt: utvardering@uka.se