UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. Granskningen är uppdelad i totalt åtta granskningsomgångar.

I den åttonde omgången granskas även lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning.

Pågående granskningar

Omgång 7

Omgång 8