Kvalitetssäkring & examenstillstånd

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet, med utbildningar som är användbara och förbereder studenter och doktorander för ett kommande yrkesliv.


Fyra olika typer granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring: Lärosätesgranskningar, Utbildningsutvärderingar, Tematiska utvärderingar och Prövningar av examenstillstånd.

Så här granskar vi högre utbildning

UKÄ gör fyra olika typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan.

Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Utbildningsutvärderingar

UKÄ granskar ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet.

Tematiska utvärderingar

De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete.

Prövningar av examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd.

Granskningsresultat, analyser och rapporter

Här hittar du Högskolekollen med resultat från avslutade granskningar och prövningar samt analyser och rapporter med koppling till våra granskningar och prövningar.

Bedömare

UKÄ:s granskningar baserar sig på kollegial bedömning, så kallad peer review. Det är alltid en oberoende bedömargrupp som utför våra granskningar.

Vägledningar och mallar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör. Det finns också mallar för självvärderingar och ansökningsmallar för ansökan om prövning av examenstillstånd.