Vägledningar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör.

I vägledningarna beskriver vi hur granskningen kommer att gå till. Där finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Två av vägledningarna gäller för våra pilotgranskningar. När de blir klara i slutet av 2017 kommer metoden justeras och nya vägledningar tas då fram. För våra tematiska utvärderingar tas det fram en specifik vägledning för varje utvärdering.

Till vägledningarna