Introduktion för bedömare

Innan en granskning startar håller UKÄ en introduktion för bedömarna.

Inför varje granskning anordnar UKÄ en bedömarintroduktion i hur kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s granskningsmetod fungerar. Vid introduktionen presenteras den aktuella granskningens fokus samt vägledningens samtliga bedömningsområden och bedömningsgrunder. Introduktionen innehåller också information om de bedömningsunderlag som kommer att ingå i granskningen.

Information till bedömare

Ladda ner: Information till bedömare Pdf, 2 MB.

Introduction for asessors Pdf, 1.9 MB.

Det här dokumentet vänder sig till dig som är bedömare i någon av de granskningar som UKÄ genomför. Dokumentet är tänkt att tillsammans med vägledningen för varje komponent, fungera som ett stöd i uppdraget som bedömare.

Det består av tre delar:

  • Den första delen innehåller en kortfattad beskrivning av UKÄ:s uppdrag, följt av en beskrivning av det svenska utbildningssystemet och Bolognaprocessens inverkan.
  • Den andra delen beskriver bedömargruppens uppdrag i granskningsprocessen och de huvudsakliga momenten i granskningarnas genomförande.
  • Den tredje delen innehåller praktisk information som du som bedömare behöver känna till.