Pilotutvärdering av lärarutbildningar 2017

Under 2017 har UKÄ genomfört en pilotutvärdering för att granska kvaliteten på ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar.

Syftet var att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av granskningarna i det nya nationella systemet för kvalitetssäkring.


Universitet och högskolor som deltog i piloten:

Lärosäte

Utbildning

Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildning

Mälardalens högskola

Förskollärarutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Grundlärarutbildning fritidshem

Umeå universitet

Grundlärarutbildning fritidshem

Karlstads universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Linköpings universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Göteborgs universitet

Grundlärarutbildning åk 4-6

Malmö högskola

Grundlärarutbildning åk 4-6

 

Ta del av besluten

Den 1 november 2017 publicerades resultatet av pilotutvärderingen. Utbildningarna fick omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Utbildningar som blev ifrågasatta i pilotstudien kommer att utvärderas igen i den ordinarie utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar under 2018. De utbildningar som bedömdes hålla hög kvalitet kommer inte att granskas igen.

Till besluten

Presentation om pilotutvärderingen

Ta del av en powerpoint-presentation om erfarenheterna från piloten. Den innehåller också en preliminär tidplan för de ordinarie utvärderingarna av lärarutbildningar som startar 2018.

Presentation om pilotutvärderingen

Metoden utvärderas

Efter pilotutvärderingen har metoden utvärderats och metoden har justerats.

Synpunkter från universiteten och högskolorna 

I december 2016 och maj 2017 skickade UKÄ ut en enkät till de åtta universitet och högskolor som deltog i pilotutvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar. Syftet var att få deras erfarenheter om processen, till exempel hur de upplevde arbetet med självvärderingarna och hur intervjuerna fungerade.

Sammanställning av svar i enkät 1

Sammanställning av svar i enkät 2

Intervjuer

UKÄ har gjort en serie intervjuer om piloten med bland annat bedömare. Här kan du läsa alla intervjuer.

2017-11-01: Vi har utvecklat ett heltäckande utvärderingssystem

Möt Karin Järplid Linde, avdelningschef på UKÄ och projektledaren Ulrika Thafvelin som ger sina erfarenehter från pilotutvärderingen.

Läs hela intervjun med Karin Järplid Linde och Ulrika Thafvelin

2017-04-05: Jag kommer att kunna utvärdera min egen undervisning

Möt studenten Mandus Pettersson som har studentinflytandet i fokus när han medverkar i piloten om grundlärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Mandus Pettersson

2017-03-09: Lyfter arbetslivets intressen

Möt läraren Gunilla Edström som är arbetslivsföreträdare i bedömargruppen.

Läs hela intervjun med Gunilla Edström

2017-02-20: Självvärderingarna har gett mest hittills

Möt Ingegerd Tallberg-Broman som är ordförande i bedömargruppen för förskollärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Ingegerd Tallberg-Broman

2017-02-15: Det handlar om att upprätthålla en form av ömsesidig tillit till systemet

Möt Per-Henrik Holgersson som är med i rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar.

Läs hela intervjun med Per-Henrik Holgersson från rådgivande gruppen

2016-05-12: Lärarutbildningen först ut

Möt Lee Gleichmann Linnarsson som är projektledare på UKÄ.

Läs hela intervjun med Lee Gleichmann Linnarsson