Lärarförsörjning i lärarutbildningarna

Vi har utvärderat 176 lärarutbildningar under de senaste åren. Utifrån de bedömningar som har gjorts har vi analyserat sambandet mellan lärosätenas lärarresurser och hur väl utbildningen möjliggjort och säkerställt att studenterna når examensmålen.

Här publiceras våra slutsatser i ett PM. Det är uppdelat i tre delar och är tänkt att fungera som ett levande dokument där del 3 kommer att uppdateras med de synpunkter och erfarenheter som vi får in från lärosäten.

Läs PM:et Lärarförsörjning i lärarutbildning som pdf.

Lärosätena berättar

Här är lärosätenas egna berättelser om hur de arbetar med sina lärarutbildningar. Vi kommer att fylla på med intervjuer under 2021.

Lär hur Linnéuniversitetet arbetar med lärarförsörjning, forskning och olika nätverk för att skapa en samordnad lärarutbildning.