Utvärdering av lärarutbildningar

I utvärderingen av lärarutbildningen ingår granskning av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar på grundskolans och gymnasieskolan samt yrkeslärarutbildningar.

Våren 2018 startade en utvärdering av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Resultaten från dessa publicerades den 16 april 2019.

Se resultatet från utvärderingarna i Högskolekollen.

Uppföljning

De lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet ska skicka in en åtgärdsredovisning till UKÄ senaste den 15 april 2020. Mallarna och för åtgärdsredovisning samt vägledning för uppföljning hittar du här.

Mall åtgärdsredovisningsmall FÖ

Mall åtgärdsredovisningsmall Grundlärarexamen 4-6

Mall åtgärdsredovisningsmall Grundlärarexamen F-3

Mall åtgärdsredovisningsmall Grundlärarexamen Fritidshem

Mall tabellbilaga för åtgärdsredovisning av lärarresurser

Vägledning för uppföljning av utbildningar av ifrågasatt kvalitet

Hösten 2018 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattar matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Enligt plan fattas beslut i november 2019.

December 2019 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på yrkeslärarutbildningar. Enligt plan fattas beslut i mars 2021.

Utbildningar som ingår

Här kan du se en lista över alla utbildningar som granskas.

Förskollärar-och grundskollärarutbildningar som ingår i granskningen

Ämneslärarutbildningar som ingår i granskningen

Yrkeslärarutbildningar som ingår i granskningen

Examensmål som ingår

UKÄ har gjort ett urval av examensmål utifrån högskoleförordningen. Urvalet har gjorts i samråd med UKÄ:s rådgivande grupp för lärarutbildningsutvärderingar samt i dialog med bedömargrupper och de lärosäten som ingick i pilotutvärderingen av ett antal lärarutbildningar 2017. Samtliga lärosäten som deltar i respektive utvärdering har haft möjlighet att inkomma med synpunkter.

Examensmål - för- och grundlärarutbildning 

Examensmål - ämneslärarutbildning  

Examensmål-yrkeslärarutbildning

Upptaktsmöte för universiteten och högskolorna

Den 26 september 2018 hölls ett upptaktsmöte där UKÄ ger information om genomförandet av utvärderingen av ämneslärarutbildningar.

Läs mer och se film från upptaktsmötet om utvärderingen av ämneslärarutbildningarna

Tidigare samma år, den 15 mars, hölls ett upptaktsmöte där UKÄ gav information om genomförandet av utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningen.

Läs mer och se film från upptaktsmötet om utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningen

Den 7 februari 2020 hölls ett upptaktsmöte där UKÄ ger information om genomförandet av utvärderingen av yrkeslärarutbildningar.

Läs mer och se en film från upptaktsmötet om utvärderingen av yrkeslärarutbildningarna

Klargöranden utifrån inkomna frågor

Vi har sammanställt ett dokument med klargöranden utifrån de frågor som vi har fått in före, under och efter upptaktsmötet.

Klargöranden utifrån inkomna frågor om utvärdering ämneslärarutbildning

Klargöranden utifrån inkomna frågor om för- och grundskollärarutbildningar 

Intervjuschema på lärosätena

Här kan du se när intervjuer ägde rum på de berörda universiteten och högskolorna.

Schema för intervjuer gällande för- och grundlärarutbildning på lärosätena

Vägledning

Här finns vägledningen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Den riktar sig till universiteten och högskolorna och innehåller bland annat bedömningsgrunderna.

Till vägledningen