Utvärdering av lärarutbildningar

Just nu utvärderas kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan samt alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Resultaten av utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningarna publiceras den 17 april 2019.

Hösten 2018 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattar matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Enligt plan fattas beslut i november 2019.

Våren 2018 startade även en utvärdering av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, dessa kommer att publiceras den 17 april 2019.

Upptaktsmöte för universiteten och högskolorna

Den 26 september hölls ett upptaktsmöte där UKÄ ger information om genomförandet av utvärderingen av ämneslärarutbildningar.

Läs mer och se film från upptaktsmötet den 26 september

Tidigare i år, den 15 mars, hölls ett upptaktsmöte där UKÄ gav information om genomförandet av utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningen.

Läs mer och se film från upptaktsmötet den 15 mars 2018

Klargöranden utifrån inkomna frågor

Vi har sammanställt ett dokument med klargöranden utifrån de frågor som vi har fått in före, under och efter upptaktsmötet.

Klargöranden utifrån inkomna frågor om utvärdering ämneslärarutbildning

Klargöranden utifrån inkomna frågor om för- och grundskollärarutbildningar 

Utbildningar som ingår

Här kan du se en lista över alla utbildningar som kommer att granskas.

Förskollärar-och grundskollärarutbildningar som ingår i granskningen

Ämneslärarutbildningar som ingår i granskningen

Examensmål som ingår

UKÄ har gjort ett urval av examensmål utifrån högskoleförordningen. Urvalet har gjorts i samråd med UKÄ:s rådgivande grupp för lärarutbildningsutvärderingar samt i dialog med bedömargrupper och de lärosäten som ingick i pilotutvärderingen av ett antal lärarutbildningar 2017. Samtliga lärosäten som deltar i respektive utvärdering har haft möjlighet att inkomma med synpunkter.

Examensmål - för- och grundlärarutbildning 

Examensmål - ämneslärarutbildning  

Intervjuschema på lärosätena

Här kan du se när intervjuer ägde rum på de berörda universiteten och högskolorna.

Schema för intervjuer gällande för- och grundlärarutbildning på lärosätena

Vägledning

Här finns vägledningen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Den riktar sig till universiteten och högskolorna och innehåller bland annat bedömningsgrunderna.

Till vägledningen