Utvärdering av lärarutbildningar

I utvärderingen av lärarutbildningen ingår granskning av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar på grundskolans och gymnasieskolan samt yrkeslärarutbildningar.

Våren 2018 startade en utvärdering av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Resultaten från dessa publicerades i april 2019.

Hösten 2018 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattade matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Resultaten från dessa publicerades i februari 2020.

Utvärderingen av kvaliteten på yrkeslärarutbildningar avslutades den 23 februari 2021.

Se resultatet från utvärderingarna i Högskolekollen.

Utbildningar som ingår

Här kan du se en lista över alla utbildningar som granskas och har granskats.

Förskollärar-och grundskollärarutbildningar som ingår i granskningen Pdf, 85.4 kB.

Ämneslärarutbildningar som ingår i granskningen Pdf, 27 kB.

Yrkeslärarutbildningar som ingår i granskningen Pdf, 23.1 kB.

Examensmål som ingår

UKÄ har gjort ett urval av examensmål utifrån högskoleförordningen. Urvalet har gjorts i samråd med UKÄ:s rådgivande grupp för lärarutbildningsutvärderingar samt i dialog med bedömargrupper och de lärosäten som ingick i pilotutvärderingen av ett antal lärarutbildningar 2017. Samtliga lärosäten som deltar i respektive utvärdering har haft möjlighet att inkomma med synpunkter.

Examensmål - för- och grundlärarutbildning Pdf, 121.7 kB. 

Examensmål - ämneslärarutbildning Pdf, 204 kB.  

Examensmål-yrkeslärarutbildning Pdf, 430.7 kB.

Upptaktsmöte för universiteten och högskolorna

Den 7 februari 2020 hölls ett upptaktsmöte där UKÄ ger information om genomförandet av utvärderingen av yrkeslärarutbildningar.

Klargöranden utifrån inkomna frågor

Vi har sammanställt ett dokument med klargöranden utifrån de frågor som vi har fått in före, under och efter upptaktsmötet i yrkeslärarutvärderingen.

Klargöranden utifrån inkomna frågor om utvärdering yrkeslärarutbildning Pdf, 104.9 kB.

Vägledning

Här finns vägledningen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Den riktar sig till universiteten och högskolorna och innehåller bland annat bedömningsgrunderna.

Till vägledningen