Utvärderingar 2018

Här finns en lista på de forskarutbildningar som utvärderas under 2018.

Litteraturvetenskap

 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Linneuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Design

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • KTH
 • Umeå universitet

Musik

 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

 • Chalmers tekniska högskola
 • Högskolan Väst
 • KTH
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Mälardalens högskola
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping

I de fall ett lärosäte klassar en utbildning inom två eller flera forskningsämneskoder, varav minst en kod motsvarar något av de forskningsämnen som ska utvärderas, avgör UKÄ i dialog med lärosätet om och i vilken gruppering utbildningen ska ingå i utvärderingen.