Pilotutvärdering 2016

Våren 2016 avslutades en pilotutvärdering av forskarutbildning.

Syftet med pilotomgången var att testa hur väl metoden fungerar på såväl små som stora utbildningar inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning. Dessutom ingick några tvär- och/eller mångvetenskapliga utbildningar.

Efter pilotutvärderingen har UKÄ justerat metoden. Det handlar bland annat om att antalet utvärderingsfrågor har minskat. Vi har också minskat antalet individuella studieplaner som ska granskas. I januari 2017 startade de ordinare granskningarna av forskarutbildningar.

Beslut våren 2016