Uppföljning av utvärderade utbildningar

Vi granskar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För de utbildningar som får ifrågasatt kvalitet gör vi en uppföljning efter ett år.

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet i granskningen har ett år på sig efter beslutsdatum att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder. Ett lärosäte med en ifrågasatt utbildning kan också välja att lägga ned utbildningen innan UKÄ:s uppföljning startar.


Hur går uppföljningen till?

En oberoende bedömargrupp granskar lärosätets åtgärdsredovisning. Vid behov ber bedömargruppen lärosätet att komplettera uppgifterna och ibland genomförs även intervjuer. Bedömargruppen lämnar sin bedömning av åtgärderna i form av ett yttrande till UKÄ som beslutar om utbildningen nu håller hög kvalitet. Om bristerna finns kvar återkallar vi examenstillståndet. I de fall ett statligt lärosäte förlorar ett examenstillstånd har de studenter som redan går på utbildningen rätt att fullfölja hela sin utbildning. När det gäller enskilda utbildningsanordnare samt Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet är det regeringen som beslutar om examenstillståndet ska dras in.

Processen för uppföljningar av utbildningar med ifrågasatt kvalitet

Aktuella uppföljningar

Uppföljningen av förskollärar- och grundlärarutbildningar påbörjades våren 2020 och ett antal beslut har redan fattats i uppföljningen. Uppföljningen planeras avslutas i januari 2021. Ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan följs upp med start i februari 2021.

Uppföljning

Projektledare

Sista datum att lämna in åtgärdsredovisning

Förskollärarutbildningar

Kristina Sundberg

29 april 2020

Grundärarutbildningar f-3

Kristina Sundberg

29 april 2020

Grundlärarutbildningar 4-6

Kristina Sundberg

29 april 2020

Ämneslärarutbildningar gr. 7-9

Ellinor Alvesson

18 februari 2021

Ämneslärarutbildningar gymnasieskolan

Ellinor Alvesson

18 februari 2021

Forskarutbildning i

konst, teknik och design

Ej klart ännu

2 juni 2021

I november genomförde vi en konferens med de lärosäten som nu arbetar med att vidta åtgärder inom ämneslärarutbildningarna. Presentationer från konferensen finns nedan.

Uppföljningens processen - frågor och svar Pdf, 629.5 kB.

Presentation bild Pdf, 1.2 MB.

Presentation dans Pdf, 455.6 kB.

Presentation idrott och hälsa Pdf, 1.2 MB.

Presentation matematik Pdf, 630.3 kB.

Presentation musik Pdf, 664.1 kB.

Presentation samhällskunskap Pdf, 719.4 kB.

Presentation svenska Pdf, 686.5 kB.