Tyck till om din utbildning

Är du student och vill ta chansen och bidra till kvalitetssäkringen av just din utbildning? UKÄ söker just nu lärarstudenter att intervjua.

UKÄ granskar kvaliteten på högskoleutbildningar. Vi granskar flera underlag, till exempel ett slumpmässigt urval av studenternas självständiga arbeten och lärosätenas egna självvärderingar där de med konkreta exempel beskriver och motiverar hur de säkerställer att de har en utbildning med hög kvalitet.

Ett annat viktigt underlag är studenternas erfarenheter. Vi gör därför intervjuer med studenter som studerar på den utbildning som granskas. Intervjuerna görs via Skype och tar cirka en timme.

Granskning av förskollärar- och grundlärarutbildningar

UKÄ genomför nu en utvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningar vid 14 universitet och högskolor (se nedan). Vi söker studenter på dessa utbildningar som vill bidra och kunna påverka kvaliteten på utbildningen.

Kontakta UKÄ:s projektledare så berättar vi mer om hur intervjun går till.


Utbildningar som granskas:

Lärosäte

Utbildning

Datum för intervju

Kontakta UKÄ

Mittuniversitetet

Fritidshem, F-3 och 4-6

2018-10-15
Heldag


Mälardalens högskola

Förskollärarutbildning

20 april 2017
kl. 08:30-09:30

ulrika.thafvelin@uka.se

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Grundlärarutbildning fritidshem

20 april 2017
kl. 08:30–09:30

lee.gleichmann.
linnarsson@uka.se

Umeå universitet

Grundlärarutbildning fritidshem

26 april 2017
kl. 13:00-14:00

lee.gleichmann.
linnarsson@uka.se

Karlstads universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

21 april 2017
kl. 08:30-09:30

lee.gleichmann.
linnarsson@uka.se

Linköpings universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

21 april 2017
kl. 13:00-14:00

lee.gleichmann.
linnarsson@uka.se

Göteborgs universitet

Grundlärarutbildning
åk 4-6

26 april 2017
kl. 08:30-09:30

lee.gleichmann.
linnarsson@uka.se

Malmö högskola

Grundlärarutbildning
åk 4-6

20 april 2017 kl. 13:00-14:00

lee.gleichmann.
linnarsson@uka.se

 

Detta är en pilotutvärdering för att testa den nya metoden för att granska kvaliteten på högskoleutbildningar. Den ordinarie utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar påbörjades under 2018.

Läs mer om pilotutvärderingen av lärarutbildningar

Läs mer om hur UKÄ granskar högre utbildning