Lärosätenas förkortningar

I tidplanen anges universitetens och högskolornas förkortningar. Här ser du en förteckning över förkortningarna.

Statliga lärosäten:

Blekinge tekniska högskola (BTH)
Försvarshögskolan (FHS)
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet (GU)
Högskolan i Borås (HB)
Högskolan Dalarna (HDA)
Högskolan i Gävle (HIG)
Högskolan i Halmstad (HH)
Högskolan Kristianstad (HKR)
Högskolan i Skövde (HS)
Högskolan Väst (HV)
Karlstads universitet (KAU)
Karolinska institutet (KI)
Konstfack (KF)
Kungliga Konsthögskolan (KKH)
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH)
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Linköpings universitet (LIU)
Linnéuniversitetet (LNU)
Luleå tekniska universitet (LTU)
Lunds universitet (LU)
Malmö universitet (MAU)
Mittuniversitetet (MIU)
Mälardalens högskola (MDH)
Stockholms konstnärliga högskola (SKH)
Stockholms universitet (SU)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola (SH)
Umeå universitet (UMU)
Uppsala universitet (UU)
Örebro universitet (ORU)

Enskilda lärosäten:

Beckmans Designhögskola (BDH)
Chalmers tekniska högskola (CTH)
Ericastiftelsen (ES)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH)
Gammelkroppa skogsskola (GSS)
Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
Högskolan Evidens (EAB)
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (HJ)
Johannelunds teologiska högskola (JTH)
Newmaninstitutet (NI)
Röda Korsets Högskola (RKH)
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB (SAPU)
Sophiahemmet Högskola (SHH)
Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm (SIKP)
Teologiska Högskolan Stockholm (THS)
Örebro Teologiska Högskola (ÖTH)