Här finns en tidsplan för de granskningar som vi kommer att genomföra mellan 2017 och 2022.

Granskningar 2017-2022

Tidsplan för granskningar 2017-2022 Pdf, 357 kB.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att justeras om vi till exempel får andra uppdrag som i dagsläget inte är kända. När granskningarna mer exakt kommer att påbörjas under respektive år kommer UKÄ att meddela löpande.

Juridisk lärosätestillsyn 2017-2021

Resultatet av UKÄ:s lärosätestillsyn kan utgöra ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Tidsplan för juridisk lärosätestillsyn 2017-2021