Workshop om breddad rekrytering

UKÄ och Include, nätverket för breddad rekrytering, bjuder in till workshop den 25 november 2020 med anledning av det uppdrag som universitet och högskolor har att främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Tid: Onsdagen den 25 november. UKÄ kl. 09:15–12:00, Include kl. 13:00–15:15
Plats: Digitalt över Zoom, länk skickas i separat mail senast en vecka före.

Antal platser är begränsat.

Anmäl dig till workshopen här.

Workshopens syfte

Workshopen syftar till att låta erfarenheter av att arbeta med självvärdering möta erfarenheter av att arbeta med breddad rekrytering, och bidra till lärande och utveckling för alla som arbetar med de här frågorna.

Under förmiddagen finns möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter inför arbetet med lärosätets självvärdering och inspireras av analyser och tidigare erfarenheter.

Eftermiddagen ägnas åt att få en inblick i och diskutera hur lärosätena kan arbeta med breddad rekrytering utifrån olika perspektiv.

Program

Programmet som pdf.

09:15-09:30 Mingel

09:30-10:00 UKÄ hälsar välkomna till förmiddagens program
Heléne Fröborg, utredare UKÄ och projektledare för utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering.

Det nationella kvalitetssäkringssystemet och tematisk utvärdering av breddad rekrytering.
Bo-Anders Jönsson, vicerektor Lunds universitet och ordförande i bedömargruppen för utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering.

Öppna högskolan och UHR:s utredning 2016.
Aleksandra Sjöstrand, utredare UHR.

10:00-10:30 Nationell statistik och analyser inom området breddad rekrytering.
Sofia Berlin Kolm, utredare UKÄ.

10:30-10:40 Paus

10:40-11:20 Självvärdering som ett verktyg för utvärdering, intern dialog och utveckling.
Per Ekstrand prorektor med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor, Röda Korsets högskola, Christian Stråhlman, forskningshandläggare, Malmö universitet.

11:20-11:30 Paus

11:30-12:00 Gruppdiskussioner för att utbyta erfarenheter om hur tar sig an uppdraget och att skriva självvärdering.

12:00-13:00 Lunch

13:00 Include hälsar välkomna till eftermiddagens program

13:10 Att avgränsa uppdraget – perspektiv på breddad rekrytering.

  • Vägen till högre utbildning i land-och glesbygd.
    Monica Johansson, Docent i pedagogik, Göteborgs universitet.
  • Social bakgrund och utbildningsval.
    Magnus Karlsson, Universitetslektor i sociologi, Lunds universitet.
  • Bak- och framgrund som verktyg och hjälpmedel i självvärdering.
    Jan Johansson, Verksamhetsexpert Ladokkonsortiet, Jönköping University.

14:00 Fördjupande gruppdiskussioner

14:30 Fika

14:40 Paneldiskussion: Sammanfattning av dagen

Dagen sammanfattas i samtal utifrån erfarenheter av att arbeta breddad rekrytering och av att arbeta med självvärdering som utvärderingsverktyg. Medverkande: Carina Carlund, Göteborgs universitet, Aleksandra Sjöstrand, UHR, Anna Kiessling, Karolinska Institutet, Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet, Linn Svärd, SFS och Heléne Fröborg, UKÄ.