Resultat och återkoppling

Den tematiska utvärderingen har ett fokus på lärande och på att stötta lärosätenas utvecklingsarbete med att bredda rekryteringen. Som en del av utvärderingen kommer därför UKÄ anordna en återföringskonferens.

UKÄ ser det som viktigt att utöver att avrapportera uppdraget också presentera och fördjupa det som framkommit i utvärderingen. Former för detta är inte klart ännu. Ambitionen är att anordna en konferensen virtuellt så att så många som möjligt kan delta.