Projektets tidplan

På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. I projektet ingår också andra aktiviteter och hållpunkter.

Under januari–februari 2020 har UKÄ tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) gjort ett förarbete, identifierat intressenter med kunskap om arbete med breddad rekrytering utifrån olika perspektiv och tagit del av deras kompetenser och erfarenheter. UKÄ har utformat utvärderingen utifrån det som kommit fram.

Följ utvärderingen genom de olika stegenMetodutveckling (klicka för att läsa mer)Regeringsuppdrag

19 november 2019

Metodutveckling

januari–februari 2020

Nominering och rekrytering av bedömare

februari–mars 2020

UKÄ:s beslut om utvärderingens metod

mars 2020

UKÄ:s beslut om bedömargrupp

maj 2020


Genomförande (klicka för att läsa mer)Analyser och statistik

juni 2020-

Workshop vid din dator

25 november 2020

Upptakt vid din dator

25 januari 2021

Sista dag för lärosätena att lämna in självvärdering

3 maj 2021

Bedömargruppen bedömer självvärderingar och skriver yttranden

maj-december 2021

Bedömargruppens yttranden skickas på delning till lärosäten

december 2021

UKÄ fattar beslut om rapportering till utbildningsdepartementet

februari 2022


Återföring (klicka för att läsa mer)Frukostseminarium om Snedrekrytering till högre utbildning och insatser för breddad rekrytering

20 oktober 2021

Återföringskonferensvåren 2022