Vägledning för självvärdering

Här hittar du vägledning och mallar att använda i utvärderingen.

Vägledning för självvärdering

Vägledningen kommer publiceras efter 25 mars 2020.

Mallar för självvärdering och studentinlaga

Här kommer lärosätena student- och doktorandkårer kunna hämta mallar som självvärderingen och studentinlagan ska skrivas i. Mallarna kommer att finnas i samband med upptakten den 3 april 2020. Självvärderingen ska laddas upp i UKÄ Direkt senaste den 31 augusti 2020.

Logga in i UKÄ Direkt

Inloggningsuppgifter får du av den som är administratör för UKÄ Direkt på ditt lärosäte.

Studentinlaga ska skickas in senast den 7 september 2020.