Referensmaterial

I samband med upptakten den 3 april 2020 kommer följande referensmaterial att vara tillgängligt.

  • Ett paket med statistiskt material kommer att finnas att ladda ned här.
  • De enkätsvar som respektive lärosäte skickade in till UHR i samband med utredningen 2016 kommer att vara tillgängliga i UKÄ Direkt.