År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Två delar av utvärderingen

Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden. Sammantaget kommer utvärderingen ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med frågan och hur långt Sverige har nått med att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den.

Följ utvärderingen genom de olika stegenMetodutveckling (klicka för att läsa mer)Regeringsuppdrag

19 november 2019

Metodutveckling

januari–februari 2020

Nominering och rekrytering av bedömare

februari–mars 2020

UKÄ:s beslut om utvärderingens metod

mars 2020

UKÄ:s beslut om bedömargrupp

maj 2020


Genomförande (klicka för att läsa mer)Analyser och statistik

juni 2020-

Workshop i vid din dator

november 2020

Upptakt vid din dator

25 januari 2021

Sista dag för lärosätena att lämna in självvärdering

3 maj 2021

Bedömargruppen bedömer självvärderingar och skriver yttranden

maj-december 2021

Bedömargruppens yttranden skickas på delning till lärosäten

december 2021

UKÄ fattar beslut om rapportering till utbildningsdepartementet

februari 2022


Återföring (klicka för att läsa mer)Återföringskonferens

våren 2022