Breddad rekrytering

På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2021, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Uppdraget pågår från november 2019 till och med mars 2021.

Som en startpunkt för utvärderingen anordnas vid två olika tillfällen en upptakt och en workshop. Inbjudan skickas till de universitet och högskolor som ingår i utvärderingen.

Upptaktsmöte 3 april
Information om utvärderingens syfte, utvärderingsprocessen och vilka bedömningsgrunder som bedöms inom utvärderingen.
Datum: 3 april 2020
Tid: 10:00-12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Workshop 21 april
Tillfälle för universitet och högskolor att dela erfarenheter om arbetet med breddad rekrytering. Observera att workshopen sker dagen efter Universitets- och högskolerådets konferens om att bredda rekryteringen och främja likabehandling inom högre utbildning, Kvalitetsdrivet.
Datum: 21 april 2020
Tid: 10:00-13:00
Plats: I Stockholm

Läs mer om UHR:s konferens Kvalitetsdrivet.

Lärosäten som ingår i utvärderingen

Alla lärosäten med fler än 100 helårsstudenter ingår i utvärderingen.

Se lista över lärosäten som ingår.