Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning,
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Utformning,

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Uppsala universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Genomförande och resultat

Motivering: Den sammanvägda bedömningen är att aspektområdet "utformning, genomförande och resultat" är tillfredsställande

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela den planerade utbildningen, även om kursplaner ännu inte är fastställda och behöver ses över och utvecklas i vissa detaljer.

Det är också bedömargruppens uppfattning att utbildningen är utformad så att det kan säkerställas att studenterna kommer att ha uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas. Lärosätet beskriver hur målen på olika nivåer inom utbildningen examineras och det finns en tydlig struktur avseende vilka krav som ställs på studenterna.

Även progressionen inom utbildningen framgår i ansökan och av kursplaner. Bedömargruppens anser att utbildningen är utformad på ett sådant sätt att den främjar studenternas lärande och kritiska förhållningssätt genom varierande och studentaktiverande lärandeaktiviteter, och att utbildningen tar rimlig hänsyn till studenternas olika förutsättningar.

Även progressionen inom utbildningen framgår i ansökan och av kursplaner. Bedömargruppens anser att utbildningen är utformad på ett sådant sätt att den främjar studenternas lärande och kritiska förhållningssätt genom varierande och studentaktiverande lärandeaktiviteter, och att utbildningen tar rimlig hänsyn till studenternas olika förutsättningar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)