Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Uppsala universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Bedömargruppens uppfattning är att utbildningen på ett tillfredsställande sätt verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande och det finns en väletablerad struktur för studenter skall kunna påverka sin utbildning och utbildningsmiljö.

I ansökan anges tydligt hur studentrepresentationen är organiserad i så väl beredande som beslutande organ. Studenter har även en representant i sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset. Studenterna har genom aktiv medverkan i dessa organ möjlighet att påverka sin utbildning. Läkarutbildningen i Uppsala har också tilldelats som första svenska utbildning ASPIRE Award for Excellence in Education för sitt arbete med aktiv studentmedverkan.

I ansökan och vid intervjuer framgick att kursvärderingar genomförs kontinuerligt och efter varje avslutad kurs (KursKurt). Därutöver genomförs särskilda utvärderingar avseende VFU/VIL (KlinikKurt) på sjukhus respektive vårdcentraler (VårdcentralsKurt). Studenterna har en aktiv roll gällande genomförande och sammanställning av kursvärderingarna, bl.a. i form av särskilda studentgranskare. Kursutvärderingen sammanställs i en kursrapport som blir underlag för fortlöpande kvalitetssäkring av undervisningen. De sammanställs och dokumenteras i en rapport och resultaten återkopplas till studenterna i början av nästa kurs. Därutöver finns både utvärderingar och rapporten tillgänglig för studenter via Studentportalen. Det sker också skriftlig återkoppling till regionen i form av ett utskick med resultat som är aktuella och samma utskick skickas till alla verksamhetschefer på Akademiska som också får en muntlig presentation av KlinikKurt. Återkoppling från kursvärderingar till lärarna sker dessutom vid terminsvisa fakultets- och institutionsorganiserade lärarmöten, samt vid terminsvisa regionmöten, då representanter från sjukvårdsinrättningar i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion och campus Gotland deltar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)