Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Uppsala universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv.

I ansökan beskrivs utgångspunkter för hur utbildningen utformats i enlighet med nationella lärandemål och bl a nya kompetensbeskrivningar (EPA). Lärosätet pedagogiska modell PBL lägger en grund för livslångt lärande. Studenter får också tidigt möta patienter och programmets senare del domineras av VIL som säkerställer att studenter förbereds väl för ett arbetsliv i ständig förändring. Utöver lärare med kombinationsanställning (vid universitetet och region), så är många av de kliniska handledarna regionanställda läkare verksamma inom olika specialiteter vid sjukhus eller vårdcentraler, vilket bidrar till att olika perspektiv från arbetslivet synliggörs.

För att utbildningen ska vara användbar och förbereda studenterna för den kommande yrkesrollen sker dialog med studenter och lärare genom kursutvärderingar, och i olika kommittéer. Vidare beskrivs hur Programkommittén för läkarprogrammet genomför regelbundet enkätundersökningar där läkarstudenter som utbildats vid Uppsala universitet ger återkoppling på hur utbildningen förberett dem för läkaryrket. Den senaste enkäten genomfördes tidigt under 2019 som ett led i förberedelserna för utformning av ett sexårigt läkarprogram. Avnämarundersökningar görs inte vilket dock bedömargruppen gärna vill uppmuntra till då strukturerad återkoppling från olika avnämare kan bidra med underlag till fortsatt arbete med utveckling av den nya läkarutbildningen.

Genom portalerna UU CareerGate (https://careergate.student.uu.se/) och Studentkraft (https://studentkraft.uu.se/) kan Uppsala universitets studenter enkelt etablera kontakter med företag och organisationer som efterfrågar medicinsk kompetens utanför professionens traditionella verksamhetsområden. I ansökan framhålls att Uppsala universitets breda forskningsverksamhet och nära samverkan med nationella och internationella samhällsaktörer ger utomordentliga förutsättningar för att genomföra förnyelse av läkarutbildningen.

I ansökan och vid intervjuer framkom att varje region har en studierektor som har övergripande ansvar för utbildningen. Det finns terminsvisa regionmöten och läkarprogrammets ledning från Uppsala besöker regionerna terminsvis. Vidare i programkommittén finns minst en representant från regionen.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Angående samverkan med det omgivande samhället så finns det avtalsreglerade samarbete med Region Uppsala och övriga regioner inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion samt region Gotland som kan säkerställa den nödvändiga tillgången till verksamhetsförlagd utbildning, ett större patientunderlag i den kliniska utbildningen och för att kunna ge ett bredare perspektiv på hälso- och sjukvården än den höga specialiseringen av vården vid Akademiska sjukhuset riskerar att medföra.Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.Angående samverkan med det omgivande samhället så finns det avtalsreglerade samarbete med Region Uppsala och övriga regioner inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion samt region Gotland som kan säkerställa den nödvändiga tillgången till verksamhetsförlagd utbildning, ett större patientunderlag i den kliniska utbildningen och för att kunna ge ett bredare perspektiv på hälso- och sjukvården än den höga specialiseringen av vården vid Akademiska sjukhuset riskerar att medföra.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)