Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning,
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Utformning,

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Genomförande och resultat

Lärosätet uppvisar framtagna och godkända utbildnings- och kursplaner för samtliga 13 obligatoriska kurser samt i nuläget 2 valbara kurser. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätets fortsatta arbete med att ta fram ytterligare valbara kurser på termin 12.

Bedömargrupper anser att programmets utformning och genomförande, med tydlig progression, skapar förutsättningar för studenterna att uppnå samtliga examensmål. Programmet möjliggör goda förhållanden beaktat studenternas olika förutsättningar genom att erbjuda en mångfald av varierande undervisnings- och examinationsformer. Detta inbegriper även studenternas självreflektion gällande uppnådda studieresultat utifrån examensmålen och skapar grunden för ett personligt ansvar i det livslånga lärandet. Flertalet av examensmålen bedöms medelst många olika, ofta formativa, bedömningar under flertalet av kurserna. De bedömningar och examinationer som tillämpas inom programmet representerar avgörande kvalitetssäkrande hörnstenar. Det är därför av stor betydelse att programmets pågående arbete med framtagande av standardiserade bedömningsmallar fullföljs. Arbetets mål bör vara att skapa tydliga återkopplingsmetoder som är väl kända hos lärare såväl som hos studenter. Dessa kommentarer ges som stöd i lärosätets fortsatta arbete.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)