Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

I sin ansökan uppvisar lärosätet en till stor del god utbildningsbevakning och utvärderingskultur, med studentrepresentanter i beredande organ och beslut på alla nivåer samt arbetsgrupper vid läkarprogrammet. De fysiska träffarna mellan programledning och studentrepresentanter från såväl samtliga kurser som studieorter är en god kanal för kommunikation och förbättringsförslag.

I ansökan beskrivs hur studenternas utvärderingar tillsammans med åsikter från "kursråd" och lärare utgör grunden för en, av kurssamordnande skriven, rapport innehållande kommentarer med såväl genomförda som planerade åtgärder. Den rapporten uppges publiceras på aktuell kurs och nästkommande kurs respektive lär-plattform, samt presenteras muntligt vid uppropet till nästkommande kurs. Vid intervjun klargörs detta närmare; rapporten presenteras med en termins förskjutning, samt det pågår en dialog med studenterna för att öka den i nuläget låga svarsfrekvensen.

Efter intervjun inkom lärosätet med kopia på beslut i Fakultetsnämnden (2002-08-30) gällande "principbeslut rörande fakultetens studentrepresentanter" syftande att stödja och underlätta studenters arbete inom utbildningsbevakning.

Hörnsten inom programmets pedagogiska modell är studerandeaktivt lärande där studenterna succesivt ska bygga upp kompetens att själva ta ansvar för sitt lärande. Ett stöd för studenten att fokusera på sitt lärande är förekomsten av lättillgängliga digitala individuella scheman under samtliga kurser.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)