Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv.

Bedömargruppen anser att utbildningen är användbar samt att den förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. I ansökan beskrivs att programmet genomförs i samverkan med Umeå universitets viktigaste externa samarbetspartners: Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen. Samverkan kring utbildningen sker genom ömsesidig representation inom samtliga nivåer allt från Programrådet för läkarprogrammet upp till Fakultetsmänden och Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse.

En betydande del av utbildningen utförs inom regionerna med lärare som är regionanställda eller med förenad anställning. Detta medför att studenterna under dessa år är i kontakt med och får kännedom om presumtiva framtida arbetsgivare. I samverkan med regionerna sker också en fortlöpande ömsesidig utvärdering; ansvarig handledare bedömer studenten och studenten bedömer kliniken. Sistnämnda sammanställs centralt och återkopplas såväl till respektive verksamhetschef som till ansvarig kurssamordnare och utgör en del av det kontinuerliga kvalitetssäkringssystemet. Denna ömsesidiga utvärdering kommer ske i ett nyutvecklat IT-system, Praxia, för administrering av ViL platser och utlokalisering.

Vid intervjun stärks bilden av ett väl etablerat och aktivt samarbete mellan programmet och regionerna där arbetsinsatser inom undervisning och handledning är prioriterade och studenter ses och bemöts som framtida kollegor.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Programmet har en bred och djup samverkan inom hälso-och sjukvården samt det medicinska forskarsamhället. I ansökan framkommer inte på samma tydliga sätt samverkan med andra hälsofrämjande aktörer inom samhället, exempelvis kommunal vård och omsorg och privata vårdgivare samt exempelvis myndigheter och industri.

Digitalisering och IT bedöms få en ökad betydelse inom samverkan framgent och inom detta område innehar programmet snart en 10 år lång brukarerfarenhet sedan decentraliseringen med fyra studieorter startade 2011.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)