Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Lärosätet beskriver i sin ansökan en genomarbetad struktur för hur studentrepresentanter finns representerade i olika organ på högskolan där beslut fattas. Studentinflytandet är uppdelat mellan studentkårens centrala del samt lokala studerandeföreningar där i detta fall hälsohögskolans studerandeförening Hälsosektionen är aktuell. Hälsosektionen finns representerad i beredande och beslutande organ på hälsohögskolan.

I ansökan beskrivs att kursansvarig lärare utser kursutvecklare som tillsammans med kursansvarig behandlar frågor om kursens utformning, genomförande, uppföljning samt utvärdering. Kursutvecklaren håller sina kurskamrater informerade om dessa samtal. Bedömargruppen ställer sig positiv till att studenter från varje kurs inbjuds att delta i dessa diskussioner men ifrågasätter att kursansvarig lärare utser studentrepresentanter när det istället bör utses av studenterna själva.

Kursvärderingar sker genomgående och det finns ett enhetligt system över universitetet och sker fortlöpande i varje kurs vilket också bekräftas under intervjuerna. Kursledning arbetar med att öka svarsfrekvenserna på kursvärderingarna vilket bekräftas under intervjuerna. Resultat från kursvärdering sammanställs i en rapport tillsammans med eventuella åtgärder och läggs upp på utbildningsplattformen. Det sker också terminsutvärderingar varje termin.

Det framkommer inte hur studenter varit delaktiga i framtagandet i den nya utbildningen och inte heller hur eller om nuvarande studenters erfarenheter tagits i beaktning i utformningen, något som bedömargruppen hade önskat se mer av.

Summerat anser bedömargruppen att utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)