Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är inte användbar och förbereder inte studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker inte med det omgivande samhället.

Regionen har visat intresse av utbildningen då det kommer att finnas pensionsavgångar och legitimerade kuratorer kommer att behövas i framtiden. Anknytningen till arbetslivet beskrivs i ansökan genom att en referensgrupp från fältet varit med och utformat utbildningens innehåll. Av de representanter som funnits med där saknas representanter från hälso- och sjukvården som arbetar med äldres sjukdomar, psykiska sjukdomar och kroniska långvariga sjukdomar.

Arbetsfältet för kurator ska bli belyst genom VFU och handledning samt att yrkesverksamma kuratorer kommer att delta i utbildningen. I vilken utsträckning kuratorer från fältet kommer att delta är något som det ska planeras för.

Regionen ska åta sig att anordna VFU-platser. VFU kommer att ha stort fokus på klinisk utbildningsmottagning (KUM) och stimuleringsaktiviteter där teamarbete och samtal ska tränas och en tydlighet med den egna yrkesrollens identitet ska utvecklas.

En stor del av utbildningen handlar om barn och unga, barnperspektivet, ensamkommande barn som en egen kurs på 7.5 högskolepoäng. Dessutom ska barnperspektivet finnas med i alla delar av undervisningen. I intervjuerna framgår att det inte ses som en specialistdel och att lärosätet inte tycker att andra områden får stå tillbaka. Då stora delar av kurators arbete inom hälso- och sjukvården är äldres sjukdomar, psykiska sjukdomar och kroniska långvariga sjukdomar och detta inte beskrivs närmare i ansökan anser bedömarna att de behöver belysas för att få en komplett yrkesutbildning som kurator. I intervjuerna framkommer att det finns en gerontologisk avdelning på högskolan och yrkesverksamma från fältet som kan komplettera den befintliga lärarkåren.

Bedömargruppen ställer sig tveksam till att kuratorsarbetet i teori och praktik kommer att belysas i sin helhet då specialisering på barn är så framträdande. Det finns få socionomer i lärarkåren men detta kan kompenseras för genom att använda folk från fältet, men det bör enligt bedömarna finnas en plan för det. Bedömargruppen ifrågasätter om VFU med inslagen från KUM, som tillsammans enbart omfattar 9 högskolepoäng kommer att ge tillräcklig samverkan med arbetslivet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)