Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Inledning Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Uppdraget

Karlstads universitet har den 10 oktober 2019 ansökt hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om tillstånd att ut?fär?da hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Vi, professor Staffan Höjer (ordfo¨rande), Göteborgs universitet, docent Lena Hübner Stockholms universitet, professor Magnus Karlsson, Ersta, Sköndal, Bräcke högskola, professor Stefan Wiklund, Stockholms universitet, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, docent och arbetslivsfo¨retra¨dare Inger Benkel, Västra Götalandsregionen, och studentrepresentant Thea Sandqvist, Linko¨pings universitet, har fått i uppdrag av UKÄ att granska ansökan.

Bedömning

Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskole?förordningen samt utifrån de krav som finns sammanställda i Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen. |Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15). Under?lag för bedömningen har varit Karlstads universitets ansökan om examenstillstånd, begärda kompletteringar, samt intervjuer som genom?för?des den 26 mars 2020. Vid detta tillfälle genom??för?des gruppvisa samtal med högskolans ledning, institutions- och utbildnings?led?ning, studenter och lärare. Vår bedömning redovisas i bilaga 1. |Bedömningen sammanfattas i ett samlat omdöme med motivering.

Bedömargruppens preliminära yttrande har skickats till lärosätet på delning, för att påpeka eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor. Det svar som lärosätet inkom med framgår av bilaga 2. Vi har tagit del av lärosätets svar, och i de fall där vi gjort bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandet.

De sakkunnigas rekommendation

Vi föreslår att UKÄ beslutar att inte ge Karlstads universitet tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

För bedömargruppen

Staffan Höjer

Ordförande

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)