Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Det finns utbildningsplan och preliminära kursplaner för hela utbildningen. Där framgår hur undervisning och examination kommer att vara utformade. Där redovisas också relevant kurslitteratur. Det finns ett lokalt mål i utbildningsplanen som fokuserar genus och jämställdhet. Utbildningsplan och kursplaner har utarbetats kollegialt i samarbete med kunskapscentrum inom Region Värmland. Vid ett positivt beslut om examenstillstånd kommer rektor att besluta om inrättandet av utbildningen. Det finns ett analys- och utvärderingssystem för att följa upp utbildningen som bedömargruppen inte har anledning att ifrågasätta. Sammantaget menar bedömargruppen att styrdokumenten är tillfredställande.

Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs inte att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Utbildningens utformning stämmer i stor utsträckning överens med vad som beskrivs i examensordningen. Det lokala målet som anges i utbildningsplanen påverkar inte den bedömningen.

Bedömargruppen ställer sig tveksam till utbildningens genomförande genom att den formella kompetensen i socialt arbete är begränsad och att ambitionen istället så tydligt är att arbeta ämnesöverskridande. Det medför, menar bedömargruppen, att progressionen i ämnet socialt arbete inte blir tydlig. Detta gör att säkringen av examensmålen inte bedöms vara tillfredsställande. I övrigt framstår det tänkta genomförandet som rimligt såväl när det gäller utbildnings disposition som förutsättningar att genomföra den.

Beträffande utbildningens examinationer ser bedömargruppen oklarheter när det gäller den EBP-modell (EBP = evidensbaserad praktik) som återkommande beskrivs i ansökan. Den sägs vara viktig vid examinationerna, men är oklart beskriven och förtydligades bara delvis under intervjuerna

Jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

Det är en rimlig förväntan att kvinnor kommer att vara det överrepresenterade könet såväl vid en kommande utbildning som vid en efterföljande praktik. Däremot är målgruppen för praktiken mer jämnt balanserad. Ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens innehåll och utformning bör, menar bedömargruppen, adressera sådana balanser. Den redovisade utbildningen fokuserar jämställdhet bland annat genom att lyfta fram den i ett lokalt utbildningsmål. Dock breddas ambitionen i ansökan snabbt till att omfatta våld i nära relationer och mänskliga rättigheter. De balanser som enligt bedömargruppen är av direkt betydelse för utbildningen diskuteras dock inte. Den sammanvägda bedömningen när det gäller jämställdhet är ändå att den uttalade ambitionen är tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)