Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Anknytningen till arbetslivet framgår vara väl förankrat genom samarbete med regionen där en studierektor ger bra anknytning till och kännedom om arbetsfältet och om yrkesverksamma kuratorer och som kommer att inbjudas i undervisningen. Det finns ett samarbetsavtal mellan regionen och lärosätet där det garanteras tillräckligt antal VFU-platser. VFU pågår under den andra terminen och varvas med det självständiga arbetet där man i ansökan beskriver att det ska ha fokus på praktiknära arbete med arbetsfältet. Redan innan VFU finns moment i utbildningen av handledning av legitimerade kuratorer vilket ger en arbetslivsanknytning under hela utbildningen. Teorier inom sjukvårdskontexten finns som ska knytas till det praktiska arbete genom VFU. Bedömargruppen bedömer att genom ett självständigt arbete och en VFU som pågår samtidigt är positivt ur ett arbetsliv- och samverkansperspektiv. Handledare under VFU perioden kommer främst att vara legitimerade kuratorer och som lärosätet planerar att kunna erbjuda handledarutbildning. Handledningen ska utgå från patientfokuserad handledning vilket stärker anknytningen till arbetsfältet.

Lärosätet har egna forskningsområden inom yrkesområdet såsom Våld i nära relationer samt Barn och ungdomars psykiska hälsa. Det finns ett etablerat samarbete om psykisk ohälsa mellan region och lärosätet vilket ger en bra samverkan till arbetslivet. Stora delar av kurators arbete inom hälso- och sjukvården är äldres sjukdomar och kroniska långvariga sjukdomar, en kompetens som behöver finnas inom utbildningen alternativt kompletteras med utifrån. Där har lärosätet beskrivit att man vill använda sig av kuratorer från fältet för att stärka de områden så att bredden av kuratorsarbetet belyses vilket stärker samarbetet med arbetslivet. Det ska göras genom att kuratorer från fältet utbildar i färdighetsträning, med konkreta fall och samtalsträning, något som stärker samverkan med fältet. Psykolog undervisar i kris, sorg och trauma men det sociala perspektivet och socialt arbete på dessa områden behöver finnas med för att förbereda för kuratorsarbetet i arbetslivet. Lärosätet kan kompensera för det genom att använda folk från fältet men det skulle enligt bedömarna behöva finnas en plan för det. Utbildningen ska kopplas till en masterutbildning för att också kunna leda till forskarutbildning. Det finns enligt intervjuerna inga tankar nu för hur forskningen ska kunna se ut i kuratorsarbetet. Ett tydligt fokus på forskning om kuratorsarbete är något som kan främja och stärka samverkan med arbetslivet.

Bedömargruppens uppfattning är att utbildningen har ett arbetslivsperspektiv och är användbar för ett kuratorsarbete inom hälso- och sjukvården då den integrerarar teoretiska studier och praktiskt lärande. Utbildningen sker i relevant samverkan med arbetslivet

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)