Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning,
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Socionomexamen Bedömningsområde: Utformning,

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Högskolan Väst - Socionomexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Genomförande och resultat

Utbildningsplan och kursplaner liksom examensmål finns för hela det sökta programmet och är utformade på ett tillfredsställande sätt. Strategin för kvalitetssäkring är ambitiös och genomtänkt med till synes tillfredsställande påverkan från både lärare, studenter och samhällsrepresentanter. Bedömargruppen har vid en närläsning av kursplanerna dock identifierat några utvecklingsområden där rekommendationer ges. De handlar främst om att i kursplaner och vad gäller det konkreta innehållet stärka de professionsnära och målgruppsrelaterade kunskaperna i utbildningen. Som exempel rekommenderas att stärka de färdighetsorienterade kunskapskraven för den verksamhetsförlagda utbildningen och att organisera inslagen om personlig och professionell utveckling som en egen kurs. Specifika målgruppskunskaper som bör stärkas är som tidigare påpekats kunskaper kring äldre- och missbruksområdet. Bedömargruppen värderar möjligheterna att genom utformningen, genomförandet och examinationerna säkra de uppställda examensmålen som goda. I enlighet med tidigare kommentarer vill gruppen emellertid rekommendera högskolan att särskilt beakta examensmålen som relateras till målgruppskunskap samt färdighet i praktiskt socialt arbete.

Bedömargruppen anser att högskolan i sin ansökan på ett övertygande sätt visat att man kommer att beakta ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens utformning och innehåll.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)