Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Socionomexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Högskolan Väst - Socionomexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Bedömargruppen anser att den tilltänkta utbildningen verkar för att studenterna ska få en aktiv roll i utbildningens framtida utformning och utveckling. Det kommer på utbildningen finnas beslutande organ, såsom programråd, där studenterna får delta och ta plats. Högskolan lyfter även fram i sin ansökan att de vill ha en aktiv och öppen dialog med studenterna både i formella och informella kanaler om utbildningens utveckling. I intervjun med studenterna bekräftades bilden av att studenterna redan idag känner att de får ta en aktiv roll i att påverka utbildningen både i formella och informella sammanhang.

Högskolan beskriver att lärare inom fem veckor efter att en kurs avslutats ska sammanställa kursutvärderingarna samt återkoppla resultatet till studenterna. Vidare beskriver högskolan hur en programrapport årligen ska sammanställas där såväl studenternas som personalens erfarenheter sammanfattas. Med hjälp av programrapporten ska utbildningen på flera olika nivåer på högskolan genomlysas för att undersöka kvalitetsbrister samt säkerställa att dessa eventuella brister åtgärdas.

Högskolan beskriver således en väldigt ambitiös plan för att säkerställa att utbildningen utvärderas och att brister åtgärdas. Det är bra att denna plan finns, men högskolan behöver säkerställa att hela planen kan genomföras i alla steg varje år, även när annat inträffar som tar resurser från utvärderingen. Bedömargruppen ser det således som en framtida utmaning för högskolan att säkerställa att kvalitetssäkringssystemet fungerar på det genomtänkta sätt som beskrivs i ansökan. Det gäller att alla led i kvalitetssäkringssystemet har tydliga roller och att ansvarsfördelningen är tydlig. Bedömargruppen låter högskolan själv fundera på vad som i framtiden är det mest effektiva samt säkra sättet att säkerställa att kvalitetssäkringen av utbildningen fungerar tillfredställande varje år.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)