Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Socionomexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Högskolan Väst - Socionomexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

I den tilltänkta utbildningen läggs stort fokus vid Arbetsintegrerat lärande, och högskolan Väst har ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla det arbetsintegrerade lärandet. Således är arbetslivsperspektivet väl integrerat i utbildningen, och är en av de styrkor som högskolan lyfter fram med sin ansökan. Bedömargruppen har trots detta haft en del frågor, och har bett om ett antal förtydliganden kring hur det arbetsintegrerade lärandet skiljer sig från den samverkan som andra socionomutbildningar har med det omgivande samhället.

Högskolan Väst lyfter bland annat fram att man skapar olika arenor för möten mellan representanter för forskning, utbildning och yrkespraktik. Ett annat exempel som lyfts fram är grupperna för personlig och professionell utveckling. Bedömargruppen har inte riktigt kunnat se hur dessa aktiviteter är en fördjupning i förhållande till hur dessa frågor hanteras på andra socionomutbildningar.

Inte desto mindre finner bedömargruppen att den planerade utbildningen integrerar teoretiska och mer praktiska moment i de olika kursplanerna. Yrkesverksamma praktiker är engagerade i programmet, såväl som föreläsare som medverkande vid gemensam workshops eller seminarier. Högskolan har ett gott och utvecklat samarbete med relevanta arbetsplatser i regionen och ett väl utvecklat samarbete för att erbjuda arbetsplatsförlagda moment som VFU och fältförlagda studier. Samverkan mellan högskolan och VFU-platserna verkar fungera mycket bra, och nuvarande studenter på liknande program tycks mycket nöjda med samarbetet mellan högskola och arbetsliv.

Nuvarande socialpedagogutbildning (som planeras ersättas av socionomutbildningen) är välkänd och uppskattad i regionen. Det finns en efterfrågan på socionomkompetens från arbetsgivare i regionen, eftersom det skulle tillföra en ytterligare professionalisering, och det bedöms från arbetslivet att det skulle vara positivt med en tydlig professionsutbildning.

Men bedömargruppen skulle vilja betona vikten av att ytterligare beakta föränderligheten i arbetslivet. I takt med förändringar i statliga förvaltningsmyndigheter som Arbetsförmedling och Försäkringskassa finns det anledning att försäkra sig om ett aktivt deltagande från ett brett spektrum av arbetslivsföreträdare i utbildningen. En ökad psykisk ohälsa där kommuner, elevhälsoteam, ungdomsmottagningar och kommunala samtalsmottagningar kommer att ha i uppdrag att bedöma och behandla lindrig till medelsvår psykisk ohälsa kommer också att ställa krav på en framtida vidareutveckling av socionomrollen. En ytterligare förändring av arbetslivet kan ses i den ökade etablering av privata aktörer inom såväl utredningsverksamheter som olika former av vårdåtaganden. Bedömargruppen vill betona betydelsen av att lära ut färdigheter som är anpassade till dagens mångfacetterade och föränderliga arbetsmarknad.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)