Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning,
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Utformning,

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Örebro universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Genomförande och resultat

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning,

genomförande och resultat

Omdöme: Inte tillfredsställande

Motivering:

Bedömargruppen finner att det finns en utbildningsplan och kursplaner för den planerade utbildningen. Det finns också ett tillfredsställande kvalitetssäkringssystem för styrdokumenten. Jämställdhetsperspektivet kommer att beaktas på olika sätt under utbildningen.

Bedömargruppen menar dock att säkringen av ett av examensmålen för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen inte är tillfredsställande. Det gäller kunskaper om områdets vetenskapliga grund där bedömargruppen saknar både svensk och internationell forskning kring socialt arbete inom hälso- och sjukvård i utbildningen. Bedömargruppen saknar också den fördjupning i vetenskapsteori och metod som krävs för att genomföra ett självständigt arbete om 15 hp på avancerad nivå. Kunskaper om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet ägnas inte heller den uppmärksamhet bedömargruppen anser vara nödvändig.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)