Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Örebro universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studentperspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Örebro Universitet har i sin ansökan beskrivit hur man systematiskt jobbar med studentinflytande i olika utbildningar. Det beskrivs att studenter är representerade i beslutande och beredande organ vilket också bekräftas vid intervjuer. Kursvärderingar sker enligt universitets riktlinjer och resultat görs tillgängliga för alla studenter via studenternas intranät.

I ansökan kopplas mycket av studentinflytandet till de rutiner som idag finns på socionomprogrammet men det beskrivs också hur det är tänkt att befintliga rutiner också ska implementeras på den nya utbildningen, en koppling som bedömargruppen ser som positiv. Bedömargruppen ser det också som positivt att studenter på ett tydligt sätt varit delaktiga i arbetet med att ta fram den nya utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator. Det utses kursrepresentanter på varje kurs som tillsammans med kursansvarga regelbundet ses för att dialog kring hur kursen fungerar vilket också bekräftas i intervjuer. Det sker också programutvärderingar där studentrepresentanter deltar.

Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens inneha?ll och genomfo?rande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)