Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Sophiahemmets högskola har nyligen (2017) genomgått en genomgripande omorganisationsförändring, bland annat för att ge goda förutsättningar för att bedriva utbildning på forskarnivå, som planeras starta 2019 efter att tillstånd att utfärda examina på forskarnivå beviljades av UKÄ 2017. I samband med organisationsförändringen skedde även en betydande nyrekrytering av framför allt disputerad undervisande personal. Styrelsen för Sophiahemmet ideell förening beslutades 2018 om en gemensam modell för kvalitetssäkring och kvalitetsarbete vid Sophiahemmets sjukhus och Sophiahemmets Högskola. Implementering av modellen och utveckling av processer och strukturer för kvalitetsarbete i den nya organisationen inleddes 2018 och pågick under utvärderingens gång. Bedömargruppen noterar att det skedde betydande utveckling från det att granskningen inleddes vid årsskiftet 2018/2019 till att den avslutades i maj 2019. Sammantaget finner bedömargruppen att större delen av de nödvändiga komponenterna i ett kvalitetssystem är på plats, att det finns kvalitetskultur och kvalitetsmedvetenhet i organisationen och att det finns belägg för att viktiga processer fungerar. Utvecklingsarbete återstår dock inom det område som benämns regelbunden granskning av utbildningar i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring i det europeiska området för högre utbildning, vilket för Sophiahemmets högskola motsvarar de granskningar som avses ske i 3-årscykler. I avsaknad av färdigutvecklade modeller för regelbunden granskning i 3-årscykler för utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå finner bedömargruppen inte att systemet är tillräckligt uppbyggt för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna.Bedömargruppen ser även regelbunden granskning i 3-årscykler som en central process för utveckling av utbildningsverksamheten, och finner därför inte heller att det finns ändamålsenliga rutiner och processer för utveckling av utbildningsverksamheten inom bedömningsområdet Uppföljning, genomförande och resultat. I avsaknad av en genomförd granskning i 3-årscykeln går det inte heller att finna tillräckliga belägg för att resultat och slutsatser tas tillvara i kvalitetsarbetet. Bedömargruppen finner de bedömningsgrunder som rör den undervisande personalens kompetens uppfyllda, men vill understryka vikten av att utveckla tillgången till högskolepedagogisk utbildning i det fortsatta arbetet. Andra områden som kan utvecklas är studenternas delaktighet i lärosätets verksamhet och samverkan med arbetslivet utanför koncernen och med andra än de vårdgivare som deltar i VFU/VIL-samverkan.Utbildning på forskarnivå i egen regi avses starta under 2019 och även här återstår utvecklingsarbete.

Det är bedömargruppens intryck att lärosätet har god kapacitet att driva utvecklingsprocesser inom kvalitetsområdet. Påbörjad utveckling av modeller för granskning i 3-årscykler beskrivs i självvärderingen och det syns rimligt att utvecklade och åtminstone delvis utprovade modeller för regelbunden granskning, och för tillvaratagandet av deras resultat, kan finnas på plats inom en tvåårsperiod. Bedömargruppen rekommenderar därför omdömet Godkänt med förbehåll.

Sophiahemmets högskola har nyligen (2017) genomgått en genomgripande omorganisationsförändring, bl

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell