Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Tillfredsställande.

Lärosätet arbetar tillfredsställande med att inom kurser och program, i framtagande av kursplaner, vid rekommendation av kurslitteratur, vid utformning av fallbeskrivningar samt i föreläsningar alltid beakta ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsmål kan dock tydligare integreras i kurserna.

Bedömargruppen identifierar följande styrka inom bedömningsområdet:

  • Lärosätet arbetar tillfredsställande med att beakta jämställdhet ur olika perspektiv.
Bedömargruppen identifierar följande utvecklingsområde inom bedömningsområdet:
  • Jämställdhet kan integreras tydligare i kursernas innehåll.

Bedömning av bedömningsgrund

Lärosätet säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande

Uppfylld.

Enligt lärosätets självvärdering utgår arbetet runt jämställdhet ur mål fem i Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Jämställdhetsperspektiv ska alltid beaktas vid rekrytering av nya medarbetare och lärosätet har ett likabehandlingsråd. Lärosätets första likabehandlingsplan publicerades 2009, men lärosätet har uppmärksammat att det saknas en handlingsplan för likabehandling 2018. Det pågår ett arbete med att färdigställa en sådan. Lärosätet har utbildningar inom kvinnodominerande professioner och arbetar, i likhet med andra lärosäten med utbildningar inom dessa professioner, med att attrahera fler manliga studenter.

Vid platsbesök framkom att man inom kurser och program arbetar med att kursplaner, kurslitteratur, fallbeskrivningar samt föreläsningar alltid ska beakta jämställdhetsperspektivet bland annat när det gäller medicinska skillnader mellan män och kvinnor samt mäns våld mot kvinnor. Varje kurs innehåller genusmål, som bedömargruppen uppfattar inkluderar jämställdhetsmål. Vid platsbesök framkom att det är viktigt att tydligare knyta dessa till kursens lärandemål, det vill säga att de behöver integreras med kursens innehåll rent generellt i större utsträckning. Jämställdhet har inte beaktats i de första utbildningsrapporterna som ingår i kvalitetssäkringsarbetet, men detta har identifierats av lärosätet och kommer att åtgärdas. I styrdokumentet "Vägledning och rutin vid arbete med kursplaner vid Sophiahemmets Högskola" finns i checklistan för formulering av lärandemål en fråga som rör jämställdhet: "Tar målen hänsyn till frågor kopplade till jämställdhet?" samt under läraktiviteter finns följande formulering: "På vilket sätt inbjuder läraktiviteter till verksamhet som främjar jämställdhet mellan män och kvinnor". Även kursutvärderingar innehåller frågor kring jämställdhet.

Bedömargruppen anser att lärosätet arbetar tillfredsställande med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Integration av kursmål kring jämställdhet kan utvecklas

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell