Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Stockholms universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar inte för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Enligt redogörelserna i den självvärdering som Stockholms universitet har lämnat har doktorander antagna till forskarutbildningen vid KTH inflytande över olika nivåer och aspekter av utbildningen, något som bekräftades under intervjuerna med Stockholms universitet vid vilka även personal från KTH deltog.

Det är dock inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning det beskrivna inflytandet även gäller doktorander antagna vid Stockholms universitet, då sådana beskrivningar saknas i självvärderingen. Bedömarna menar att det saknas underlag som redogör för hur Stockholms universitet verkar för att doktorander inskrivna vid det egna lärosätet tar en aktiv del i arbetet med att utveckla sin utbildning och sina lärprocesser. Således är detta inte vederlagt och därmed otillfredsställande.

Utbildningen följs inte systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen.

Det saknas beskrivningar över hur Stockholms universitet genomför systematisk uppföljning av utbildningen för att säkerställa doktorandinflytande. De beskrivningar som ges av KTH kan inte anses gälla för Stockholms universitet eftersom de bland annat relaterar till aktviteter på central, lärosätesgemensam nivå vid KTH.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg