Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Stockholms universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Enligt den självvärdering som Stockholms universitet har överlämnat till UKÄ befinner sig universitetets doktorander i datavetenskap vid KTH. Det är från självvärderingen, vilken beskriver förhållandena vid KTH, inte möjligt att bedöma huruvida beskrivningarna även gäller doktorander antagna vid Stockholms universitet. Bedömningen vilar främst på intervjuerna med ledning och lärar- och handledargrupper vid Stockholms universitet, vid vilka även personal från KTH deltog.

De grundläggande kriterierna för att utbildningen i datavetenskap och närliggande områden ska anses hålla den bredd och kvalitetsnivå som krävs för att säkra anställning inom och utanför akademin är att den säkerställer de tre examensmålen angivna under aspektområdet Utformning, genomförande och resultat. Det gör utbildningen vid KTH, där doktoranderna antagna vid Stockholms universitet studerar.

Genom att KTH inkluderar pedagogiskt arbete (ofta i form av undervisning), projektarbete, nätverkande aktiviteter, artikel- och rapportskrivande samt muntlig presentation förbereds doktoranderna för en karriär både inom och utom akademin. Enligt den alumnenkät som KTH regelbundet skickar ut, får majoriteten av doktorerna arbete inom akademin. En akademisk karriär är också vad forskarutbildningen främst förbereder doktoranderna för. Det saknas information om huruvida enkäten även inkluderar doktorander antagna vid Stockholms universitet och, i så fall, hur deras yrkes- och karriärsituation ser ut. Ett viktigt inslag för att förbereda och möjliggöra en akademisk karriär för doktoranderna är institutionstjänstgöringen på 20 procent som i stor utsträckning innebär undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Flera doktorander får också anställning inom forskningsinstitut, industrin och myndigheter.

Utbildningens utformning och genomförande följs inte systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet.

Det saknas beskrivningar över hur Stockholms universitet genomför systematisk uppföljning av utbildningen för att säkerställa att den är användbar och förbereder doktoranderna för arbetslivet. Bedömargruppen anser att de beskrivningar som ges av KTH inte kan anses gälla för Stockholms universitet.

Exempelvis genomför KTH dialoger med strategiska samarbetspartners från industrin för att identifiera styrkor och svagheter med utbildningen samt förbättringsmöjligheter. Eftersom Stockholms universitet inte omfattas av dessa samarbeten, såsom de beskrivs i den självvärdering som universitetet har avlämnat till UKÄ, kan dialogerna inte heller anses som giltiga uppföljnings-processer för Stockholms universitet. Beskrivningar över strategiska samarbetspartners kopplade till universitetet saknas också.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg