Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Uppföljning av handledningen sker bland annat i samband med de regelbundet återkommande uppföljningarna av de individuella studieplanerna. Systematisk uppföljning av handledarnas kompetens sker dessutom vid en årlig workshop som samlar alla bihandledare och huvudhandledare på institutionen. I övrigt är de forskarutbildningsansvariga (FANS) det huvudsakliga organet för uppföljning av forskarutbildningen, där även handledarnas kompetens följs upp. FANS initierar revideringar som därefter går till fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN).

Forskarutbildningsmiljön har följts upp i samband med möten mellan doktoranderna respektive handledarna och prefekt samt studierektor. Dessa möten planeras fortsättningsvis äga rum vartannat år. De här mötena med åtföljande workshops för doktorander respektive handledare utgör viktiga arenor för såväl återkoppling som beslut om åtgärder för kvalitetsutveckling.

Doktorandernas individuella studieplaner uppdateras årligen, då också en uppföljning av doktorandens progression med avseende på de olika examensmålen görs. Den individuella studieplanen innehåller, enligt bedömarna, tillräckligt många detaljer för att kunna säkerställa doktorandens progression. På systemnivå finns beskrivningar över när och hur den allmänna studieplanen ska uppdateras och när doktorandens forskningsaktiviteter ska följas upp. I övrigt anser bedömargruppen att den kvalitetssäkring som utförs av de forskarutbildningsansvariga och forskarutbildningsnämnden också bidrar till att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse vad avser de tre olika kunskapsformerna.

Beträffande arbetslivets perspektiv, är karriärplanering med handledare ett obligatoriskt moment på forskarutbildningen som också det dokumenteras i den individuella studieplanen. Doktoranderna är representerade i det institutionsgemensamma rådet för forskarutbildningen (de forskarutbildnings-ansvariga) samt i forskarutbildningsnämnden och har därför möjlighet att via doktorand-representanterna utöva inflytande där. Bedömargruppens intryck är att det inte finns någon systematisk uppföljning för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet, varför en sådan är ett utvecklingsområde.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg