Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

De grundläggande kriterierna för att utbildningen ska anses hålla den bredd och den kvalitetsnivå som krävs för att säkra anställning som forskare inom och utanför akademin är att den säkerställer måluppfyllelse beträffande de tre kunskapformerna angivna under aspektområdet utformning, genomförande och resultat. Det gör den. Den internationella forskningsmiljön och de starka inslagen av samverkan med nationella såväl som internationella lärosäten och globala företag gör att doktoranderna är väl förberedda för både en nationell och internationell karriär inom såväl som utanför akademin.

Eftersom utbildningen innehåller bland annat pedagogiskt arbete i form av undervisning, projekt-arbete, nätverkande aktiviteter, artikel- och rapportskrivande samt muntlig presentation förbereds doktoranderna väl för en karriär både inom akademin och industrin. Enligt den alumnenkät som KTH regelbundet skickar ut får majoriteten av doktorerna arbete inom akademin och det är också denna karriär som forskarutbildningen främst förbereder studenterna för. Ett viktigt inslag för att förbereda och möjliggöra en akademisk karriär för doktoranderna är institutionstjänstgöringen på 20 procent som i stor utsträckning innebär undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Eftersom under-visning är en sådan viktig del i forskarutbildningen, är det viktigt att utrusta doktoranderna med sådan kunskap som kan hjälpa dem att undervisa med hög kvalitet. Bedömargruppen efterlyser således en obligatorisk kurs i pedagogik i forskarutbildningen.

Flera doktorander blir anställda av forskningsinstitut, industri och myndigheter. De olika specialiseringarna är mycket relevanta för den framtida karriären. Doktoranderna får dessutom i sina forskningsgrupper lära sig att bli medlem av en internationell gemenskap, att samarbeta med industrin, att ta ansvar och att gå in i olika roller i olika projekt. Lärosätet ger också sina doktorander viss hjälp vad gäller karriärplanering och följer dem efter deras examen.

Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att göra en kurs i pedagogik obligatorisk och att sätta upp ett tydligt krav på att doktoranderna ska ha genomgått den pedagogiska kursen innan de börjar undervisa. För att förbereda utländska doktorander för det svenska arbetslivet är utbildning i det svenska språket viktig. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att underlätta för doktoranderna i detta hänseende.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Enligt den alumnenkät som KTH regelbundet skickar ut, får majoriteten av doktorerna arbeten inom akademin och det är också denna karriär som forskarutbildningen främst förbereder doktoranderna för. Lärosätet följer sina tidigare doktorander efter examen på ett både formellt och mer informellt sätt.

Genom dialog med strategiska samarbetspartners från industrin kan lärosätet identifiera styrkor och svagheter hos utbildningen samt förbättringsmöjligheter. Hur dessa återkopplingssamtal går till, hur formaliserade de är eller deras frekvens framgår emellertid inte av självvärderingen. En åtgärd som skulle kunna bidra till att inträdet i arbetslivet underlättas är att på ett strukturerat sätt ordna praktikplatser hos industrin och arbetsgivarna inom offentlig sektor. Lärosätet har också, genom sin systematiska uppföljning, kunnat konstatera att doktoranderna behöver förkovra sig i ledarskap och rapport-skrivning. Bedömargruppen anser dock att forskarutbildningen generellt sett håller hög kvalitet utifrån arbetslivets perspektiv.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg