Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Historia och historiedidaktik - licentiat- och doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Historia och historiedidaktik - licentiat- och doktorsexamen

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Malmö universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Forskarutbildningsmiljön uppvisar de intellektuella och ekonomiska resurser som en god forskarutbildning kräver. Avgränsningen av forskarutbildningsämnet står i samklang med samtida strömningar inom historievetenskapen och den lokala symbiosen mellan historiker och historiedidaktiker etablerar en utmärkt plattform för en god forskarutbildning.

Handledarna har en god vetenskaplig och pedagogisk kompetens och ingår i nätverk som kan användas för att ge doktoranderna en färdighet att uppträda på såväl nationella som internationella vetenskapliga arenor och att gå in i en växelverkan med det omgivande samhället. Kurser och avhandlingsarbete ger doktoranderna den bredd och det djup som eftersträvas i utbildningen.

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms vara tillfredsställande. Utbildningen är uppbyggd och genomförs så att doktoranden efter genomgången utbildning har en tillfredställande bred kunskap om sin vetenskap, tillräckligt djupa insikter i hur historievetenskaplig forskning bedrivs och är välorienterad om historia som kunskapsform. Doktoranden lär sig att planera, bedriva, slutföra och rapportera forskning inom givna tidsramar och har utvecklat en förmåga till forskningskommunikation i både inom- och utomvetenskapliga sammanhang. Studierna stöder tillräckligt väl utvecklandet av intellektuell självständighet, redlighet i det vetenskapliga arbetet och genomförandet av hållbara forskningsetiska bedömningar.

Även aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande genom att den uppföljning, kvalitetsutveckling och återkoppling som genomförs är ett integrerat element i verksamheten. Detta gäller till exempel arbetet med den individuella studieplanen och i seminariearbetet. De individuella studieplanerna revideras enligt en etablerad rutin varje år. Samtliga forskarutbildningskurser utvärderas vid lärosätet. Resultatet redovisas för deltagarna och diskuteras inom miljön varefter nödvändiga revideringar genomförs.

Arbetslivs-, doktorand- och jämställdhetsperspektiv blir beaktade i tillfredställande utsträckning. Miljön genomsyras av ambitionen att synliggöra en bredare arbetsmarknad för doktoranderna som också bedöms ha tillräckliga möjligheter att påverka sin utbildning. Vad gäller jämställdhetsperspektivet bör den identifierade utmaningen i form av en bättre könsbalans inom såväl handledar- som doktorandgruppen leda över i konkreta korrigerande åtgärder.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)