Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Historia - doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Historia - doktorsexamen

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Lärosätet erbjuder en synnerligen gedigen forskarutbildningsmiljö i historia. Med den omfattande egna verksamheten vid lärosätet samt det internationella nätverket med aktivt utbyte mellan lärosäten ges doktoranderna mycket goda kvalitativa förutsättningar till en både bred och djup historievetenskaplig utbildningsmiljö. Bedömargruppen vill lyfta fram avslutningssamtalet med nydisputerade som bra kutym som bidrar till utbildningens kvalitetsutveckling. Den nationella forskarskolans internatverksamhet, seminarieverksamheten på institutionen och internationella kontakter i form av doktorandkonferenser är väl etablerade och erbjuder en synnerligen fruktbar miljö för forskarutbildning av hög kvalitet. Bedömargruppen vill lyfta fram ett orosmoln från självvärderingen, nämligen att antagningen av nya doktorander, både med fakultetsmedel och inom den nationella forskarskolan, tycks minska och att den kritiska massan inom ämnets forskarutbildning därmed kan urholkas något framöver.

Bedömargruppen vill lyfta fram det goda exemplet med nationella forskarskolans två årliga internat, samt de internationella doktorandkonferenser som genomförs vilka ger doktoranderna vid lärosätet flera möjligheter att få både intern och extern feedback. Resurser för konferenser och språkgranskning samt regelbundna besök av framstående internationella forskare bidrar på ett positivt sätt till doktorandernas internationalisering. Doktoranderna har också genom doktorandrepresentationen goda möjligheter att aktivt ta del i arbetet med att utveckla utbildningen.

Sammantaget är doktorandutbildningens utformning, genomförande och resultat väl organiserad och genomtänkt. Uppföljningen och utvärderingen av forskarutbildningens olika delmoment är väl organiserade. Det avslutande samtalet med nydisputerade bör också omnämnas här som ett positivt drag i doktorandutbildningen.

Lärosätet arbetar systematiskt för att ge doktoranderna kunskap och färdigheter som krävs för en karriär inom akademin innefattande såväl nödvändiga verktyg för akademisk forskning som för en roll som utbildare. Institutionen har inslag i utbildningen där doktoranderna även ges möjlighet att diskutera och erhålla kunskap om vad som krävs för en eventuell karriär utanför akademin.

Doktoranderna är välrepresenterade i alla beslutande organ. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram det goda exemplet med avslutningssamtal med nydisputerade som verktyg i kvalitetssäkringen. Internationellt samarbete i forskarutbildningen är också en styrka som kan påpekas här. Utvecklingsmöjligheter finns i uppföljningen av jämställdhetsperspektivet. Studiet av sambandet mellan undervisningen på grundläggande nivå och det manliga överskottet i söktrycket till forskarnivå lyftes fram i intervjuer med lärosätet och konstaterades vara en utvecklingsmöjlighet. Att lärosätet uppvisar en medvetenhet om könsmässiga obalansen utgör en styrka inför den framtida planeringen.

Bedömargruppen finner flera styrkor i lärosätets sätt att genomföra aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. Den mångsidiga uppföljningen av olika aspektområden sker inom handledarkollegiet och institutionsstyrelsen, via regelbundna internat med forskarskolan, utvärderingar, utvecklingssamtal och övriga samtal.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)